Strategie

Naaldwijk, Westland

Adviseurs met een brede online horizon

Ja, ‘iedereen’ doet tegenwoordig iets met internet. Maar is dat ook de reden voor ú om maar te investeren in een site, een app of een Facebook-ideetje? Een goed advies van Panorama Studios helpt.

Eerst het doel, dan de middelen

Het voordeel van online communicatie is dat het een wereld aan mogelijkheden biedt. En dat is ook meteen het nadeel. Goed schiften is een eerste vereiste. Vraag één is altijd: wat wilt u graag communiceren? Vraag twee: aan wie? En dan komt pas vraag drie: en hoe kan internet u daarbij helpen? In die adviesfase helpt het om een specialist als Panorama Studios aan tafel te hebben. Zeker omdat we een heel flexibel bureau zijn om in te schakelen.

Als 'hoofdaannemer' of als toeleverancier?

Aan u de keus. Panorama Studios inschakelen voor een goed doortimmerd advies over de gehele online communicatie? Of alleen maar ons licht laten schijnen over de online component van een opdracht? Bovendien werken we graag samen met uw huidige communicatiebureau, als externe partner voor een terrein dat gespecialiseerde expertise vraagt. Want als bureau hebben we dagelijks te maken met de evolutie van online. Die kennis delen we graag met u.